Emmanuel Iranian Church

هدایا

از شما بخاطر سخاوتتان تشکر می کنیم!

با استفاده از آدرس ایمیل و کارت بانکی خود، سریع، آسان و ایمن آنلاین هدیه بدهید.

تمام اعطای مالی به میل خود شما و داوطلبانه است. برای دادن چک یا هرگونه سوال می توانید به ما ایمیل بزنید.

Email: kaveh@emmanueliranianchurch.org.au

Emmanuel Anglican Iranian Congregation

(ABN: 19336754769)

با استفاده از کارت بانکی خود یک بار هدیه بدهید، و یا اعطای مکرر را برنامه ریزی کنید.
برای هیه دادن کلیک کنید.
طراحی شده توسط Tithe.ly

Bank Transfer

Emmanuel Iranian Church
BSB: 703 122
Account Number: 0500 9516