Emmanuel Iranian Church

درباره ما

داستان ما

کلیسای ایرانیان عمانوئیل در سال 2012 توسط عده ای از ایرانیان جنوب شرق ملبورن که به کمک یکی خواهر مبشر در کنار هم گرد آمدند تشکیل گردید.

در ابتدای راه این اعضاء روزهای یک شنبه در کلیسای انگلیسی زبان شرکت می کردند و یک نفر ترجمه می‌نمود، و در روزهای چهارشنبه شب در سالنی که اجاره شده بود شروع به فعالیت و مشارکت نموند.

رفته رفته کلیسا رشد نمود و افراد بسیاری عمدتاً با پیشینه اسلام تعمید گرفته و به این کلیسا پیوستند به طوری که بر اثر کمبود امکانات و فضای کافی نیاز به جابجایی بود، همچنین نیاز بود تا کلیسا به صورت رسمی در قسمت فارسی زبان شروع به فعالیت نماید و سرویس آخر هفته نیز به صورت فارسی برگزار گردد.

از این رو در سال 2013 با همکاری کشیش Dr Mark Durie و کشیش Rowan Fairbairn این کلیسا در روزهای شنبه و چهارشنبه سرویس فارسی را دایر نمود و با دعا و مشارکت اعضاء نام “کلیسای اسقفی ایرانیان عمانوئیل” انتخاب گردید و عضوی از کلیساهای اسقفی (Anglican) ملبورن گردید.

هم‌اکنون در این کلیسا شنبه و یکشنبه‌ هر هفته سرویس پرستشی و عبادی به صورت فارسی در دو نقطه ملبورن (دندینونگ و کیلور) دایر می باشد و همچنین چهارشنبه هر هفته برنامه های مطالعه کتاب مقدس و تعلیمی در دنکستر برگزار می گردد.

همچنین به لطف خداوند کلیسا قادر گردید تا هر یکشنبه در کنار سرویس اصلی، برای کودکان و نوجوانان هم برنامه های مجزای تعلیمی (کانون شادی و برنامه نوجوانان) را برگزار نماید.

کاوه و هدا

رویای ما

شفا و آزادی از اسارت ها و بندها

رساندن پیغام خوش انجیل به فارسی زبانان عزیز

رشد و تعلیم و تجهیز خادمین امین برای جامعه فارسی زبان

تلاش برای ایجاد اتحاد و مشارکت با کلیساهای فارسی زبان دیگر

"پس ایمان از شنیدنِ پیام سرچشمه می‌گیرد و شنیدنِ پیام، از طریق کلام مسیح میسّر می‌شود."

(رومیان 10: 17)

مأموریت ما

مأموریت ما (کلیسای عمانوئیل) بر اساس انجیل متی باب 19 آیه 28 به این شرح است:

  • رساندن پیغام عیسی مسیح (انجیل عیسی مسیح) به فارسی زبانان، تا آنها شنیده و به این مژده خوش پاسخ دهند.
  • تعلیم و آموزش کلام خدا به ایشان؛
  • همچنین، تجهیز نمودن ایشان تا از بندها و اسارت های زندگی گذشته شان آزاد شده، و یک شاگرد پرثمر برای عیسی مسیح گردند و ایشان نیز در آینده همین کار را برای دیگران انجام دهند.
 

برای تحقق بخشیدن به این ماموریت:

شنیدن مژده خوش (انجیل مسیح)

ما خواهیم رفت و این کلام خدا را با افرادی که نشینده اند به اشتراک می گذاریم، تا آنها قادر شوند ایمان آورده، توبه نموده، و نجات یابند.

تعلیم

ما ایمانداران را، در مورد خدای پدر، عیسی مسیح، و روح القدس تعلیم خواهیم داد. ما کلام خدا را به کاملیت به آنها تعلیم خواهیم داد. ما باور داریم که تنها ایماندار بودن کافی نیست؛ بلکه ایمانداران باید حمایت شده تا به یک شاگرد متعهد تبدیل گردند.

تجهیز

ما ایمانداران را تشویق نموده و کمک می نمائیم تا عطایای خود را بشناسند و درک نمایند. ما باور داریم که کلیسا باید محلی باشد تا مسیر و بستری را برای شاگردان مسیح جهت به کارگیری و رشد عطایایی که خدا بدیشان بخشیده، فراهم نماید.

این همچنین بدین معناست که ما بدنبال پرورش و رشد رهبرانی هستیم که در آینده رفته و جماعت های دیگری را بنا نمایند.