کلیسای عمانوئيل ملبورن

ذهنتان پر از سوال است؟ آمادگی مشکلات و سردرگمی‌‌های زندگی را دارین؟ حقیقت را می‌خواهید بدانید؟

شنبه ساعت ۴ عصر منتظر شما هستیم

کلیسای فارسی زبان عمانوئیل،مسیحیان انگلیکن هستند که در محله دندنوگ ملبورن جمع گردیده‌اند تا کلام خوش انجیل را به همه فارسی زبانان برسانند. ‌ در روزهای شنبه عصر برای همه قومیتها به زبان فارسی و انگلیسی با سرویس کامل ترجمه برنامه‌های متعددی برگزار می‌شود.

هدف و رویای شبانان و کلیسا بر:

  • شفا وآزادی ازاسارتها وبندها
  • رساندن پیغام خوش انجیل به فارسی زبانان عزیز
  • رشد و تعلیم و تجهیز خادمین امین برای جامعه فارسی زبان
  • تلاش برای ایجاد اتحاد و مشارکت با کلیساهای فارسی زبان دیگر

اطلاعات بیشتر

تعلیم و مطالعه کتاب مقدس : هفته اول،سوم و چهارم هر ماه (توجه هفته دوم هر ماه، مراسم در کلیسا نداریم)7:00 – 8:30 شب

تعلیم و تجهیز خادمین: شنبه اول هر ماه ساعت ۲-۳ عصر

دعا و پرستش:  هر جمعه ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ شب و همچنین هفته پنجم هر ماه 7:00 – 8:00 شب

بانوان: جمعه صبح ساعت ۵  تا ۶:۳۰ عصر

برنامه‌های کلیسا:

سرویس اصلی کلیسا: شنبه 4:00 – 6:00 بعدازظهر

دانه خردل (برنامه کودکان): شنبه 4:00 – 6:00 بعدازظهر

برنامه نوجوانان: شنبه 4:00 – 6:00 بعدازظهر


لطفا برای آگاهی بیشتر ایمیل خود را وارد کنید